Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Türk Miras Hukuku Bazı Güncel Sorular

Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı) Nedir?

Mirasçılık Belgesi, yasal olarak belirlenmiş mirasçıları ve mirastaki paylarını listeleyen bir belgesidir. Türkiye’de, yerel mahkemede veya bir noterde Mirasçılık Belgesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Yabancı uyruklu kişilerin noterde Mirasçılık Belgesi için başvuruda bulunmalarına izin verilmez. Mirasçılık Belgesi olmadan mirasın intikal ettirilmesi veya paylaşılması söz konusu olmaz.

Türk Miras Hukukuna Göre Yasal Mirasçılık Nedir?

Türk miras hukukunda, ölen kişinin ardında kalanlar üç yasal mirasçılık zümresine ayrılır. Birinci sıra, ölen kişinin alt soyundan gelen tüm kişileri (yani, çocuklar ve evlat edinilen çocuklar, torunlar ve büyük torunlar …) kapsar. İkinci sıra, ölen kişinin ebeveynlerini ve onların soyundan gelenleri (baba, anne, erkek kardeş, kız kardeş, yeğen, kız/erkek yeğen, torun yeğen, vb.) içerir. Üçüncü sıra, ölen kişinin büyükanne ve büyükbabasını ve onların soyundan gelenleri (büyükbaba, büyükanne, amca, teyze, kuzen, vb.) kapsar.

Eğer ölen kişi mirasçı bırakmamışsa, miras devlete geçer.

Eş, farklı miras paylarıyla her sıradaki / zümredeki yasal mirasçılardan biridir.

Türk Miras Hukukuna Göre Öngörülen Mirasçılık

Öngörülen mirasçılık, yurtdışında yaşayan kişilerle, kız çocuklarıyla veya ikinci bir evlilik durumunda, ilk evlilikten olan çocuklar lehine veya aleyhine olacak şekilde uygulanır. Miras bırakan, mirasın zorunlu bir kısmını azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla, varlıklarını yaşamları boyunca istedikleri mirasçılara veya bireylere devreder. Hedef basitçe mirası önemli ölçüde azaltmaktır. Miras bırakan genellikle kendisinde bir kullanma hakkı veya oturma hakkı saklı tutar.

Bu konuyla karşı karşıya kalan mirasçılar veya zorunlu payları olan mirasçılar, tenkis veya denkleştirme veya tasarrufun iptali davaları açabilirler. Kural olarak tasarrufun iptali davaları kötü niyetli devirler olarak kabul edildiği için bu talepleri sunmak için yasal bir süre yoktur. Ancak tenkis davası ve denkleştirme davaları için zaman aşımı ve hak düşürücü süreler vardır. Örneğin tenkis davsında 1 yıl ve her halükarda 10 yıllık hak düşürücü süre dışında açılan davalar reddedilmelidir.

Türk Miras Hukukuna Göre Saklı Pay Nedir?

Türk hukukuna göre, miras hakları zedelenen alt soy için miras payının yarısı ve eş için miras payının tamamını talep etme hakkına sahiptir. Yasaya göre, miras bırakan mirasını dilediği birine bırakabilir. Ancak, miras bırakan, mirasçıların saklı paylarını zedeleyemez. Diğer bir deyişle, vasiyetnameye bakılmaksızın, mirasçıların mirasta belirli hakları vardır. Saklı pay talepleri, ölümden itibaren bir yıl içinde – zorunlu mirasçının ölen kişinin tasarrufunu öğrenmesinden sonra – ve her halükarda 10 yıl içinde düşer.

Miras Bırakanın Mirasının Bölünmesi

Miras bırakan, yaşarken mirası ile ilgli düzenlemeler yapabilir. Örneğin bir vasiyet hazırlayabilir veya bir miras sözleşmesi (ölüme bağlı tasarruf) yapabilir. Mirasçıların zorunlu payları korunduğu sürece tenkis veya denkleştirme davası açılamaz. Türkiye’de, mirasın bir parçası olabilecek taşınmazların erkek çocuklara “satılması- aslında bağışlanması” yaygındır. Bu sahte işlem nedeniyle, mağdur mirasçıların iptal veya tenkis davası açma hakları vardır. Türk miras hukukuna göre, cinsiyete dayalı mirasçılar arasında bir ayrım yoktur, yani erkek ve kadın mirasçılar eşittir. Yasal düzenlemelere aykırı olan alım ve bağışlar mahkemede itiraz edilebilir.

Türkiye’de Bir Mirasın Tasfiyesi için Genel Prosedür

Türkiye’de bir mirasın tasfiyesinde ilk olarak mirasçılık belgesi için başvuruda bulunulmalıdır. Eğer tüm mirasçılar Türk vatandaşıysa, yerel mahkeme veya noterde sertifika için başvuruda bulunabilirler. Eğer mirasçılardan en az biri yabancı uyrukluyken, Sulh hukuk Mahkemelerinden mirasçılık belgesi talep edilebilir.

Mirasın İntikali – Veraset Beyannamesi Verilmesi ve Vergilerin Ödenmesi

Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, mirasçılar  ölen kişinin son ikâmetgahının bulunduğu ilçedeki vergi dairesine beyanname verilmeli ve intikal nedeniyle veraset vergisi ödenmelidir. Bu adımdan önce, taşınmazlar için gereken emlak vergileri ödenmelidir. Vergi dairesinden vergi ilişik kesme yazısı alındıktan sonra, mirasın dağıtılmasına veya miras mallarının tasarrufuna başlanabilir: Örneğin, taşınmazlar devredilip satılabilir, banka hesapları ve kasalar kapatılabilir ve araçlar devredilebilir. Bölünme sırasında tüm mirasçılar birlikte hareket etmelidir. Aksi takdirde, bir mirasçı bölünmede sınırlandırılır ve her şey mirasçılar topluluğu olarak yapılmalıdır. Eğer tereke konusu taşınmazla ilgili paylaşama konusunda bütün mirasçılar anlaşamıyorsa taşınmazların satışı için bile, mirasçılardan biri ortaklığın giderilmesi davası açmalıdır.

Eğer bir vasiyet varsa, öncelikle mahkeme tarafından açılmalıdır; buna göre, bir mirasçılık belgesi düzenlenecektir. Daha sonra hala bir vasiyet tenfiz veya atanmış mirasçılık belgesi alınması gerekecektir.

Türk Hukukuna Göre Bir Mirası Reddetmek İçin Hangi Zaman Dilimi İçerisinde Hareket Edilebilir?

Türk hukukuna göre mirası reddetmek de mümkündür. Bunun için, mirasçıların ölüm tarihinden itibaren üç ay süreleri vardır. Türkiye’deki mirası reddetmek isteyen mirasçılar, gerçekten mirasçı olduklarını kanıtlamak için mahkemeye önce Türk mirasçılık belgesi sunmalıdır. Bize göre bu bir yasal zorunluluk olmasa da mahkemeler uygulamada mirası reddedecek kişilerden önce mirasçı olduklarını kantılayan mirasçılık belgesi sunmasını istemektedir.  Belirli koşullar altında, bu üç aylık süre altı aya uzatılabilir.

Ölen Kişinin Banka hesapları nasıl kapatılır. Mirasçılar Bankadaki Parayı nasıl çekebilir?

  • Mirasçılar mirasçı olduklarını gösterir mirasçılık belgesini almalıdırlar
  • Miras bırakan kişinin hesabı olan bankalardan vergi dairesine hitaben ölüm tarihinde hesaplarda olan tutarı gösterir resmi yazı alınmalı
  • Bankada ölüm tarihi itibari ile bulunan hesaplardaki tutar veraset intikal beyannamesi ile vergi dairesine bildirilmeli ve vergi dairesi intikal Vergisi’ne tahakkuk ettirmeli
  • İntikal vergisi ödendikten sonra vergi dairesi bankalara hitaben ölen kişinin veraset ilişiğinin kesildiğine dair resmi bir yazı düzenlemeli
  • Bütün mirasçılar bankaya birlikte giderek veya yetkili vekilleri ile bankadaki parayı çekmeleri eğer bütün mirasçılar bankaya gidemiyor ve bütün mirasçılar temsil edilemiyorsa bu durumda el birliği mülkiyetinın paylı mülkiyete dönüştürülmesi için mahkemeye başvurulmalı.

Bu koşullar sağlandıktan sonra mirasçılık belgesi veraset ilişiğinin kesildiğine dair belge mirasçıların kimlikleri ile bankada kalan paralar çekilebilir ve hesapları kapatılabilir

Koca & Ersoz’u hukuki temsil için nasıl görevlendirebilirsiniz?

Prensip olarak, hukuki faaliyetlere başlamadan önce noter onaylı bir yetki belgesi düzenlenmelidir (Türk konsolosluğunda veya apostil ile bir Alman noterinde). Örnek vekaletnameyi bizden şahsen alabilirsiniz.

Hukuki koruma sigortam var. Bu nasıl işler?

Başlangıçta, danışma için yetki gerekmez. Ancak mahkeme temsili için gereklidir! Sigorta poliçenizin bir kopyasını bize verin veya hukuki koruma sigortanızla kendiniz iletişime geçerek maliyet karşılama taahhüdü alın. Bu genellikle, hukuki uyuşmazlığınızın sözleşmesel bir dışlaması olmadıkça verilir.

Sorularınız için sayfadaki formu doldurabilir veya bizi arayabilirsiniz.

2362

Sorularınız İçin Tıklayın