Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, son yirmi yıldaki gelişimi ile ivme kazanmış ve önemi artmış bir hukuk dalıdır.

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, bu alandaki mevzuatın da çeşitlenmesini ve regülasyonu yanında getirmiştir. Her ne kadar bilişim ve bilgi teknolojileri çok hızlı gelişse de, dünyanın her yerinde mevzuat ve regülasyon arkadan gelmiştir ve halen de hukuksal boşluklar mevcut durumdadır.

Biz hukukçular, bilişim hukukunun gelişmesini ve yeniliklerini ilgiyle takip etmekteyiz ve müvekkillerimize spesifik hukuki çözümler sunmakta ve tavsiyeler vermekteyiz. Bu alanda Türkiye’de mevzuat bulunmayan hususlarda, AB Yönergeleri ve ABD uygulamaları ışığında Türk Hukuku mevzuatı ve uygulamalarına göre danışmanlık vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzun yıllardır çalışmakta olan Hukuk Büromuz, telif hakları, marka tescilleri ve lisansları ve bunların elektronik ticaretteki yansımalarına dair engin tecrübe sahibidir.

Bilişim Hukuku çerçevesinde İnternet Hukuku, Start-Up Hukuku ve Blokzincir Hukuku alanlarında da faaliyet göstermektedir. Bu alanlara çalışan teknik uzmanlık sahibi kişilerin yanında, işlerini yürütürken hukuki açıdan sorun yaşamamaları ve sorunların minimize edilmesi için hukuk danışmanlığı ve sözleşme desteği vermekteyiz.

Girişimciler / Start-Up’lar için Yazılımcı İşbirliğinde Hukuki Modeller

Günümüzde birçok girişim / start-up, teknoloji ve bilişim alanında faaliyet göstermeyi tercih etmektedir. Bunun ana sebebi şüphesiz hızlı gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak uzman kişi ihtiyacıdır. Piyasada sürekli artan ihtiyacı stratejik biçimde tamamlamak isteyen girişimlerin ilk adımı iyi bir yazılımcıyla iletişime geçmek olmalıdır. Ayrıca konu yazılım olduğunda faaliyet sektörünün bilişim olması da gerekmez. Her sektörde yazılım ihtiyacının oluşması muhtemeldir. Ancak girişimlerin başlangıç aşamasında yazılımcılar için yüksek bir bütçe ayırması genellikle mümkün olmaz. Bu yazımızda bir girişimin yazılımcı ile en kolay nasıl iş ilişkisi kuracağını anlatacağız.

1. İstihdam (İş Hukuku Boyutu)

İlk seçenek tahmin edildiği üzere istihdamdır. Bir iş sözleşmesi ile yazılımcının girişiminize bağlı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu iş sözleşmesi kapsamında yazılımcının hak ve yükümlülüklerini, yetkilerini, gizlilik gerektiren unsurları, kişisel verilerin ihlalinden dolayı sorumluluğunu, fikri mülkiyet hakkına ilişkin lisanslama şartlarını karşılıklı olarak belirleyebilirsiniz. İstihdam oldukça avantajlı bir seçenektir ancak masraflı olabilir. Bu nedenle bir diğer seçenek olan freelance (bağımsız) yazılımcılarla anlaşmak ilgi çekebilir.

2. Freelance (Sözleşmeler Hukuku Boyutu)

Freelance yazılımcılarla çalışmak girişiminizin iş konusuna ve ihtiyaçlarına göre avantajlı olabilir. Örneğin ağırlıkta bilişim üzerine çalışmıyorsanız ancak herhangi bir konuda yazılıma ihtiyacınız varsa freelance bir yazılımcıyla çalışmanız daha ekonomik bir tercih olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise freelance de olsa koşulların baştan bir sözleşme ile belirtilmesidir. Hukuki ilişkinin freelance olması koşulların belirlenemeyeceği anlamına gelmemektedir.

3. Pay Devri (Şirketler Hukuku Boyutu)

Yazılımcı istihdam etmek veya onunla freelance bir ilişki kurmak dışında onu girişime ortak yapmak da bir seçenektir. Yazılımcıyla pay devri karşılığında yazılım hizmeti alınması şeklinde bir ilişki kurulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus girişiminizin şirket türünün pay devrine ne kadar uygun olduğudur. Örneğin, anonim şirketlerde pay devri limited şirketlere göre çok daha kolaydır. Eğer girişiminiz bir anonim şirket ise pay senedi düzenlenmiş ve düzenlenmemiş olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmesi gerekir. Pay senedi düzenlenmiş ve nama yazılı ise payın senet ile birlikte ciro edilip senedin tesliminin yapılması gerekirken, hamiline yazılı ise senedin teslimi yeterli olacaktır. Pay senedinin düzenlenmediği durumlarda ise çıplak pay alacağının temliki ve eğer bedelin tamamı ödenmemişse borcun temliki yoluyla devir mümkündür. Bu bağlamda anonim şirketlerde pay devri için bağlam (yani bir şart) da ana sözleşmede kararlaştırılabilir. Limited şirketlerde ise, pay devri noterde yapılacak bir resmi senetle mümkündür. Bu bakımdan payın üçüncü kişilere devri açısından mevcut ortaklara ön alım hakkı tanınabilir.

4. Pay Opsiyon Sözleşmesi (İş Hukuku & Şirketler Hukuku Karma Boyutu)

Pay devrine benzer bir diğer çözüm önerisi ise pay opsiyon sözleşmesidir. Bu sözleşmeye göre yazılımcı, hizmet sözleşmesindeki gibi çalışmaya devam ederken hizmet sözleşmesinden farklı olarak söz konusu şirkette pay edinir. Dolayısıyla yazılımcı, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederken, girişim ise (bu durumda belirli bir şirket türüdür, genelde Anonim Şirket veya Limited Şirket) belirlenen pay oranını devretmekle yükümlüdür. Bu seçenek tercih edildiğinde yazılımcıyı istihdam etmek için ayrıca bir bütçe ayrılmasına gerek olmayacaktır ve böylece girişimin söz konusu bütçeyi başka ihtiyaçları için kullanması mümkün olacaktır.

Görüldüğü üzere bir girişimin yazılım alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için tek yolu yazılımcıyla hizmet sözleşmesi yapmak değildir. Seçeneklerinizi açık tutarak çeşitli yollarla yazılımcılarla çalışmanız mümkündür. Bu aşamada önemli olan uzman bir avukata danışarak girişiminizin karakterine uygun şekilde yazılım sözleşmesi düzenlemektir. Hukuken güçlü olarak başladığınız bir işte başarı sizi takip edecektir.

Sorularınız için sayfadaki formu doldurabilir veya bizi arayabilirsiniz.

Sorularınız İçin Tıklayın