Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Türkiye ve Almanya genelinde İcra ve İflas Hukuku

Koca & Ersöz Hukuk Bürosu, Türkiye ve Almanya genelinde müvekkillerinin her türlü borç ilişkisinden doğan alacakalarının tahsiline ilişkin, İcra ve İflas Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde;

  • İlamlı takip
  • İlamsız takip
  • Kambiyo senedine dayalı takipler
  • İpotek ve rehin takipleri
  • Borçluların mal varlıklarının tespiti
  • Mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki
  • Hacze konu malların satış süreçlerinin takibi ve yönetilmesi
  • Borcun yerine getirilmesi ve ihtilafların çözümü konusunda alacaklı ve borçlu arasında müzakerelerin ve arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi
  • İcra Hukuk ve İcra Ceza mahkemelerinde uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Diğer tüm takip işlemlerinin yürütülmesi konusunda destek vermektedir.

Ayrıca, Türk firmaları ve özel kişilerin, özellikle Almanya genelinde takibi gereken alacaklarının tahsili, takip işlemleri, süreçlerin yönetilmesi, müzakerelerin yapılması ve ilgili diğer konularda İstanbul ve Berlin Bürolarımız üzerinden her türlü hukuki danışmanlık ve hizmet sağlamaktayız.

Hukuk danışmanlığı hizmetlerimizi sabit bir ücret veya saatlik ücret üzerinden sunmaktayız. Farklı danışmanlık modelleri sunuyoruz! Konu hakkında bize e-posta yoluyla veya aşağıdaki formu doldurarak bilgi verebilir, maliyet tahmini isteyebilirsiniz. Ayrıca +90 212 660 49 00 (İstanbul) veya +49 30 677 901 90 (Berlin) numaralarımızdan birini arayabilir ya da +90 543 449 49 00 WhatsApp hattımızdan mesaj göndererek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Sorularınız İçin Tıklayın