Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi Hangi Durumlarda Yapılır

Miras hukukunda geçerli olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanırlar. Mirasın reddi ise kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi ancak mirasbırakanın ölümünden sonra yapılabilir.

Mirasçılık sıfatını kazanmış mirasçı mirası reddederse kendi iradesi ile bu sıfata son verir. Ret için mirasçının bir irade açıklamasına gerek vardır ve bu mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine bildirilmek zorundadır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Yapılan beyan sulh mahkemesi tarafından bir tutanakla tespit edilir ve mahkemedeki özel kütüğüne yazılır. Reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Ret Beyanında Bulunan Mirasçı

Ret beyanında bulunan mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Ret beyanında bulunma kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olmadığı için istenirse temsilci (avukat) kullanılabilir. Ancak temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir. Red beyanı sulh hakimine ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur ve bu andan sonra geri alınamaz. Red süresi mirsbırakanın ölüm tarihinden itibaren 3 aydır. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Süresi içinde reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi (Zahlungsunfähigkeit) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras Türk kanunlarına göre otomatik olarak reddedilmiş sayılır. Ödemeden aczin açıkca belli olması mirasbırakanın ödemeden aczinin en az mirasbırakanın çevresi tarafından biliniyor olmasıdır. Resmen sabit olma ise mirasbırakan hakkında aciz vesikasının alınmış olmasıdır. Bu durum hükmi reddir. Bu halde esasen mirasçıların red beyanında bulunmasına gerek yoktur. Ancak ileride doğacak ihtilafları engellemek için sulh mahkemesine beyanda bulunulabilir.

Mirasın reddi ile mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olarak, yani miras bırakanın ölümü anından itibaren sona erer. Mirası reddeden mirasçının payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddedenin altsoyu varsa miras payı onlara geçer (onlar da reddetmemişse), yoksa bu durumda onunla aynı zümrede mirasçı olanların miras payı artar. Ayrıca mirasın reddi beyanı hangi ülkede yapılırsa yapılsın, tüm dünyada geçerlidir. Bu bakımdan özellikle Almanya’da yapılan mirasın reddi işlemi Türkiye’de de geçerli olur.

Sorularınız için sayfadaki formu doldurabilir veya bizi arayabilirsiniz.

, , ,

4011

Sorularınız İçin Tıklayın