Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Almanya’da Taşınmaz Satın Alımı

REAL ESTATE IN GERMANY

Türk gerçek ve tüzel kişiler, Almanya’da taşınmaz satın alabilirler. Bunun için Almanya’da ikametgahları ya da ikamet izinleri veya Alman vatandaşlığı olması gerekmez.

Yatırımın sağlamlığı ve istikrarı açısından da Almanya’da taşınmaz yatırımı yapmak, Türk vatandaşları ve şirketler tarafından son dönemlerde oldukça tercih edilmektedir.

Taşınmaz satın alımı, taşınmazın bulunması, tapunun kontrolü, taşınmaz satış sözleşmesinin oluşturulması ve sözleşmenin akdi, satış bedelinin yatırılması, vergilerin ödenmesi ve tapunun geçişi açılarından Türkiye’den çok farklı ve uzun soluklu süreçlerdir. Bu nedenle de danışman ile yola çıkılması çok önemlidir.

Öncelikle Almanya’da özel ya da emlakçılar aracılığı ile taşınmazın bulunması süreci olacaktır. Ardından satış bedelinde anlaşma sağlandığında, tapunun incelenmesi gündeme gelecektir.

Tapu gerçekten yüklerden ve şerhlerden ari midir? Üçüncü kişilerin ya da bankaların ipotek şerhleri mevcut mudur? Başka hangi sınırlı ayni haklar mevcuttur? Bunlar notere gitmeden bilinmeli ve kontrol edilmelidir. Zira örneğin ipotekli bir taşınmaz alınıyor ve satıştan hemen önce ipotek kalkacaksa, bu işlem birlikte yürütülmeli ve satış senedi ona göre tanzim edilmelidir.

Taşınmaz satın alacak Türk şirketlerin, önceden Alman Şeffaflık Siciline kayıt yaptırmaları gerekir. Bu kayıtta ortak ve hisse bilgileri sicile kayıt edilir. Akabinde sicil kaydı oluşturulur.

Taşınmazın zilyetliğinin devri genellikle satış bedelinin ödenmesinden sonra derhal gerçekleşir. Zira tapunun gerçek anlamda alıcıya geçmesi 2-3 ay sürmektedir. Ancak alıcı bu dönemde taşınmaz üzerindeki hakimiyetini kullanabilir. Taşınmaz satış sözleşmesi noter huzurunda yapılır. Uzun ve ayrıntılı bir sözleşmedir ve noter alıcı ve satıcıların huzurunda bu sözleşmenin tamamını okur ve tarafların anladıklarından emin olduktan sonra imzalarını alır.

Bu sözleşmenin maddelerinden biri de satış bedelinin ödenmesine ilişkindir. Satış bedeli genellikle sözleşmenin akdinden sonra belirli bir müddet içerisinde ödenir, aksi takdirde alıcı temerrüde düşer ve satıcının dönme hakkı gündeme gelebilir. Satış bedeli ya satıcının sözleşmede belirtilen banka hesabına ya da noterin yediemin hesabına masrafları ile birlikte ödenebilir. Eğer doğrudan satıcıya ödeniyorsa, satıcı bunu notere iletir ya da ödeme dekontu Notere iletilmelidir. Ardından vergi dairesine ve tapu siciline bildirimler gerçekleşir.

Satış bedeli ödendikten sonra vergi dairesinden alım-satım vergisine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vergi ödenmelidir ve ödeme dekontu Noter’e iletilmelidir.

Sözleşmenin kurulmasından itibaren, tapuya tesciline kadar başka bir kişiye satış olmaması açısından Noter, tapuya halihazırda bir satış sözleşmesi bulunduğunu şerh ettirir. Böylece alıcı güvence altına alınır.

Satış bedeli ve vergilerin ödenmesinden sonra Noter, Tapu siciline bildirim yapar ve genellikle 6-8 hafta içerisinde tapu siciline tescil gerçekleşir.

Bu sürecin dikkatle yürütülmesini tavsiye ederiz.

Hukuk danışmanlığı hizmetlerimizi sabit bir ücret veya saatlik ücret üzerinden sunmaktayız. Farklı danışmanlık modelleri sunuyoruz! Konu hakkında bize e-posta yoluyla veya aşağıdaki formu doldurarak bilgi verebilir, maliyet tahmini isteyebilirsiniz. Ayrıca +90 212 660 49 00 (İstanbul) veya +49 30 677 901 90 (Berlin) numaralarımızdan birini arayabilir ya da +90 543 449 49 00 WhatsApp hattımızdan mesaj göndererek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

1 16914

Sorularınız İçin Tıklayın