Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Yurtdışında Mirasçılar Olması Durumunda Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Çıkarılması

Yurtdışında Mirasçılar Olması Durumunda Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Çıkarılması

Bir kişinin ölmesiyle şahsa bağlı hakları sona erer, fakat alacakları ve borçlarını içeren malvarlığı hakları sona ermez ve bu malvarlığının kimlere kalacağının belirlenmesi gerekir. Kişinin vefatından sonra geride kalan mirasçılarını belirleyen resmi belge, mirasçılık belgesidir. Mirasçılık belgesinde sadece bunu talep eden atanmış veya kanuni mirasçı değil tüm mirasçılar miras paylarıyla gösterilir. Mirasçılar kendileri veya avukatları aracılığıyla sulh hukuk mahkemeleri veya noterlere başvurarak mirasçılık sıfatını gösteren belge talep edebilirler. Ancak mirasçılar arasında Türk vatandaşı olmayan veya çifte vatandaş durumunda kişiler mevcutsa noterler mirasçılık belgesi veremez. Bu durumda sulh hukuk mahkemelerine başvurulması gerekir. Yetkili mahkeme açısından kanunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yabancılık içeren mirasçılık belgesi taleplerinde sürecin daha hızlı işlemesi bakımından, murisin Türkiye’deki son ikametgâh adresi veya tereke mallarının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Mahkemeye tek bir mirasçının başvurması yeterlidir, tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Bu noktada bazen Türk nüfusuna kayıtlı olmayan eş ve çocukların Türkiye’de alınan mirasçılık belgelerinde görünmemesi sorunu ortaya çıkabilir. Bu kişilerin varlıklarını ve mirasçılık sıfatlarını doğum belgesi, evlenme belgesi, aile kütüğü çıktısı ve yaşam belgesi gibi resmi belgelerle ispatlamaları gerekir. Bazen de yurtdışında boşanan kişi, bunu Türk siciline tescil ettirmediğinden, Türkiye’de hala o kişiyle evliymiş gibi eski eşe de mirasçılık belgesinde miras payı verilmesi söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi için diğer mirasçılarca eski eşe karşı tanıma tenfiz davası açılması ve kesinleştirilmesi şarttır.

Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan kimseler de talep edebilir. Bu durumda önce vasiyetnamenin mahkemece açtırılması gerekmektedir. Bu dava sonunda vasiyetnamenin açılmasına karar verilir ve mirasçı atanan veya lehine vasiyette bulunulan kişiye atanmış mirasçılık belgesi verilir. Ancak vasiyetnameye itiraz eden, iptal davası açan bir mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Bu kişiler bir yıl içinde vasiyetnamenin iptali veya tenkis davası açmazsa itirazın etkisi kalkar ve atanmış mirasçıya mirasçılık belgesi verilir. Mirasçılık belgesi aksi ispat edilebilir bir delil niteliğinde olduğundan, geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Fakat bu kez belge sahibinin mirasçı olmadığını ispat yükü iddiada bulunan mirasçılar üzerindedir.

Bazı hallerde yurtdışında bırakılan bir vasiyetname olmasına rağmen, Türkiye’de bu vasiyetname yokmuşçasına mirasçılık belgesine başvuru yapılması söz konusu olmaktadır. Bu durumda yanlış verilecek mirasçılık belgesi ile taşınmazların intikali söz konusu olabilir. Bu açıdan vefat eden kişinin Türkiye’de terekesi olduğunda vasiyetnameleri Türkiye’de de açtırılmalı ya da yabancı mahkemenin vasiyetnamenin açılmasına dair kararlarının Türk Mahkemelerince tanınması için başvurulmalıdır.

Mirasçılık belgesinin ibrazı pek çok işlemin yapılmasında resmi mercilerce istenmektedir. Örneğin bir kişiden kalan taşınmazların intikali için Tapu Müdürlüğü veya bir alacağın tahsili için mahkemeye veya icra dairesine başvurulduğunda ya da parasının ve kıymetli evrakının bulunduğu bankadan bunların mirasçılara teslimi istemlerinde ve de Sosyal Güvenlik Kurumunun dul ve yetim maaşı bağlamasında mirasçılık belgesinin ibrazı mutlaka aranmaktadır.

Hukuk danışmanlığı hizmetlerimizi sabit bir ücret veya saatlik ücret üzerinden sunmaktayız. Farklı danışmanlık modelleri sunuyoruz! Konu hakkında bize e-posta yoluyla veya aşağıdaki formu doldurarak bilgi verebilir, maliyet tahmini isteyebilirsiniz. Ayrıca +90 212 660 49 00 (İstanbul) veya +49 30 677 901 90 (Berlin) numaralarımızdan birini arayabilir ya da +90 543 449 49 00 WhatsApp hattımızdan mesaj göndererek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

, , ,

12364

Sorularınız İçin Tıklayın